Program Czyste Powietrze – jak uzyskać dotacje? Ile wynoszą?

Program Czyste Powietrze to nowe dofinansowanie, umożliwiające Polakom pozyskanie środków pieniężnych na instalację nowoczesnych pieców gazowych. Kwestia czystości powietrza nie traci bowiem na popularności w ostatnich czasach, zaś szybki rozwój technologii i przemysłu sprawia, że bezpieczeństwo naszego środowiska odgrywa obecnie pierwszorzędną rolę. Termodernizację budynków jednorodzinnych w Polsce oferują nam renomowane firmy, takie jak znana marka Brötje. Jak możemy pozyskać więc potrzebne dofinansowanie z Czystego Powietrza? Ile wynosi taka zapomoga? Odpowiedzi na te pytania udzielimy na łamach niniejszego artykułu!

Jak uzyskamy dofinansowanie?

Aby móc uzyskać środki pieniężne z programu Czyste Powietrze, musimy wpierw wiedzieć, że to, na co pozyskane zostaną pieniądze, zależy od stanu budynku. W budownictwie już postawionym, dotacje umożliwią nam wymianę zamontowanego pieca/kotła na nowy, wykorzystujący ekologiczne źródła ciepła. Z kolei w budynku nowym, Czyste Powietrze zapewnia zakup i montaż nowego źródła ciepła.

Zanim zdecydujemy się jednak na pozyskanie dotacji, pamiętajmy, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem, formularzem oraz wszelakimi załącznikami, związanymi z programem. Następnie, należy zbadać stan budynku i określić jego potrzeby. Informacje te pozyskamy z audytu energetycznego. Znając już podstawowe informacje, możemy przystąpić do sporządzenia wniosku i załączenia wszystkich niezbędnych dokumentów, włącznie z załączeniem wymaganych dokumentów, na przykład potwierdzeniu wysokości naszych dochodów.

Po otrzymaniu wniosku, związanego z programem Czyste Powietrze, do naszego domu zostanie wysłany przedstawiciel WFOŚiGW. Potwierdzi on, czy stan budynku odpowiada opisowi we wniosku. Jeśli tak jest, będziemy mogli podpisać umowę o dofinansowanie. Ulga termodernizacyjna wynosi do 53 000 złotych. Środki zostaną wypłacone w kilku transzach, po realizacji odpowiednich etapów danego przedsięwzięcia. Realizację projektu potwierdzi kolejna wizyta przedstawiciela WFOŚiGW. Po pozytywnym przejściu weryfikacji realizacji inwestycji, nastąpi rozliczenie naszego przedsięwzięcia.